Zapojte se do programu úspory energie

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU ÚSPORY ENERGIE

s LEDsviti.cz a Českomoravskou Záruční a Rozvojovou Bankou, a.s.

 

Příklady úspěšného využití programu úspor:

uspora1

✔︎ Skladové haly

 

uspora2

✔︎ Kancelářské prostory

 

uspora3

✔︎ Retailové prostory

 

uspora4

✔︎ Výrobní haly

 

✔︎ Snižte své náklady na osvětlení až o 75% díky moderní LED technologii.

✔︎ Získejte zvýhodněné bezúročné úvěry.

✔︎ Finanční příspěvek na pořízení Energetického posudku.

✔︎ Finanční příspěvek na úhradu zaplacených úroků z bankovního úvěru poskytnutého spolupracujícím partnerem.

✔︎ Získáte snížení poruchovosti osvětlovací soustavy a nákladů na údržbu.

✔︎Zvýšíte bezpečnost práce a světelný komfort pracovníků, zvýšíte pracovní efektivitu.

 

Jaké jsou výhody moderního LED osvětlení?

 

✔︎ PROVOZNÍ VÝHODY LED

LED diody mají okamžitý náběh svitu

Extrémně dlouhá životnost produktu nad 100 000 hodin není výjimkou.

LED osvětlení nevadí časté spínání

Odolné vůči nárazům

 

✔︎ TECHNICKÉ PŘEDNOSTI LED

LED osvětlení je nyní nejúspornější a nejekologičtější zdroj svícení

LED žárovky jsou konstrukčně jednoduché (100x méně materiálu oproti "úsporkám")

LED technologií lze nahradit všechny druhy osvětlení

LED žárovky plně nahradí klasické žárovky

Ke konci životnosti nepřestávají svítit, pouze dochází k úbytku svítivosti

 

✔︎ BEZPEČNOST LED

LED žárovky obsahují minimum toxických prvků (až 120x méně, oproti úsporným žárovkám)

LED osvětlení je odolné vůči vibracím

LED žárovky se minimálně zahřívají, nehrozí nebezpečí popálení

 

✔︎ ZAJÍMAVOSTI O LED

Světelný paprsek můžete směrovat bez užití vnější soustavy

Při stmívání nemění svou teplotu barvy

Svítí v požadované barvě bez použití filtrů

 

uspora5

 

Jak fungují zvýhodněné bezúročné úvěry v programu ÚSPORY ENERGIE ČMZRB, a.s.?

Cílem programu Úspory energie je podpora snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Příjemci podpory mohou být malí, střední i velcí podnikatelé, kteří realizují opatření ke snížení konečné spotřeby energie v rámci některé z podporovaných ekonomických činností.

 

Podpora se poskytuje formou:

 • zvýhodněného bezúročného úvěru (dále jen „zvýhodněný úvěr“), kterým lze financovat až 70 % způsobilých výdajů projektu; zvýhodněný úvěr lze získat ve všech regionech ČR s výjimkou Prahy

 • finančního příspěvku (volitelné) na úhradu části výdajů vynaložených příjemcem podpory na pořízení vstupního energetického posudku (dále jen „finanční příspěvek“)

 • subvence úrokové sazby (volitelné) na úhradu úroků z úvěru poskytnutého na spolufinancování projektu některým ze spolupracujících partnerů ČMZRB

 

Co lze z úvěru financovat:

 • modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů

 • modernizaci soustav osvětlení kancelářských budov

 • modernizaci osvětlení v retailových sítích, maloobchodě

 • modernizaci osvětlení velkoobchodních hal, B2B prodejen

 

Podporované oblasti:

 • cestovní ruch

 • zpracovatelský průmysl

 • stavební výroba, maloobchod i velkoobchod

 • doprava, informační a komunikační činnosti, zdravotnictví a další činnosti uvedené v seznamu podporovaných ekonomických činností dle CZ-NACE

 

Parametry úvěru:

 

• bezúročný

• bez poplatků

• výše úvěru až 70 % způsobilých výdajů projektu (1 – 75 mil. Kč)

• doba odkladu splátek jistiny až 4 roky

• doba splatnosti až 10 let

 

Jak tedy budeme společně postupovat při vašem novém projektu úspor?

 

✔︎ Bezplatná konzultace se zákazníkem a obhlídka prostor.

✔︎ Studie osvětlovacích soustav, světelné audity – posouzení stávajícího stavu osvětlení, nalezení potenciálu úspor a návrh úsporných opatření.

✔︎ Uzavření dodavatelské smlouvy s LEDsviti.cz.

✔︎ Projekt – zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby zkušenými projektanty.

✔︎ Zajištění vstupního energetického posudku, včetně možného finančního příspěvku na úhradu výdajů vynaložených na tento posudek, až do výše 250 tis. Kč.

✔︎ V rámci energetického posudku necháme prokázat výši předpokládaných úspor elektrické energie.

✔︎ Pomoc při zajištění výhodného financování projektu, společné podání příslušné žádosti u ČMZRB.

✔︎ Po kladném vyřízení žádosti o bezúročný úvěr (4-6 týdnů) realizace rekonstrukcí a montáže nových osvětlovacích soustav u zákazníka.

 

uspora6

 

uspora7

 

www.ledsviti.cz

 

info@ledsviti.cz

 

tel. 602 658 319

 

Hrnčířská 765

47001 Česká Lípa

Česká republika

 

Affiliate program