Výhody a nevýhody LED

Provozní výhody LED

LED diody mají okamžitý náběh svitu
Extrémně dlouhá životnost produktu nad 100 000 hodin není výjimkou.
LED osvětlení nevadí časté spínání
Odolné vůči nárazům

Technické přednosti LED

LED osvětlení je nyní nejúspornější a nejekologičtější zdroj svícení
LED žárovky jsou konstrukčně jednoduché (100x méně materiálu oproti "úsporkám")
LED technologií lze nahradit všechny druhy osvětlení
LED žárovky plně nahradí klasické žárovky
Ke konci životnosti nepřestávají svítit, pouze dochází k úbytku svítivosti

Bezpečnost LED

LED žárovky obsahují minimum toxických prvků (až 120x méně, oproti úsporným žárovkám)
LED osvětlení je odolné vůči vibracím
LED žárovky se minimálně zahřívají, nehrozí nebezpečí popálení

Zajímavosti o LED

Světelný paprsek můžete směrovat bez užití vnější soustavy
Svítí v požadované barvě bez použití filtrů
Při stmívání nemění svou teplotu barvy

Nevýhody LED

LED osvětlení má vyšší pořizovací náklady (počítáno v ceně za lumen), než tradiční světelné zdroje. Další náklady také vychází z toho, že jedna dioda poměrně slabě září (Pozn.: Dnešní LED dosahují již velmi vysokého světelného toku), a proto jich potřebujeme větší množství.

Jejich životnost závisí na teplotě. Používání LED na hranici proudových specifikací může vést k přehřátí pouzdra LED diody a k následnému selhání zařízení. V případech vyšších teplot se musí zajistit dostatečné chlazení. To je obzvláště důležité v automobilech a zařízeních pro vojenské nebo lékařské účely, které musí fungovat v širokém rozsahu teplot a jsou u nich kladeny vysoké požadavky na spolehlivost.

Musí být napájeny správným proudem.
Obvykle vyzařují světlo jen v úzkém paprsku v jednom směru.
Nemohou být použity v aplikacích, kde potřebujeme ostře směrový paprsek světla. LED nejsou schopny směrovosti pod několik stupňů. Pokud potřebujeme směrovější zařízení, je lepší použit Laser (nebo LED lasery).


Roste znepokojení z toho, že LED produkty vyšších výkonů bílé a modré chromatičnosti mohou poškodit zrak – oko je výrazně citlivější na modré a „bílé“ světlo a přílišná intenzita, která je použitá u LED diod může oko poškodit. Dnešní diody jsou schopny překračovat bezpečnostní limity specifikované v ANSI/IESNA RP-27.1-05: Recommended Practice for Photobiological Safety for Lamp and Lamp Systems.

Zpět do článků

Affiliate program