Druh pohybového čidla

Označuje technologii, kterou čidlo využívá k detekci pohybu. Nejčastěji se můžete setkat se dvěma typy čidel - vysokofrekvenčním (HF) a infračerveným (PIR).

 

HF 5.8GHz (vysokofrekvenční) PIR (infračervené)

HF 5.8GHz (vysokofrekvenční)

Vysokofrekvenční HF čidla jsou vysoce citlivá a velmi spolehlivá. Pracuje na principu vysílání vysokofrekvenčních elektromagnetických vln. Když je pole narušeno pohybem, přijme senzor echo a mikroprocesor inicializuje spínací povel. Pracuje spolehlivě i přes dveře, okenní tabule nebo tenké stěny. Snímané pole čidla je kruhové, 360°.

PIR (infračervené)

PIR čidlo, neboli pasivní infračervený detektor, funguje na principu pyroelektrického jevu. Pyroelektrický jev je charakterizován jako schopnost materiálu generovat dočasný elektrický potenciál při změně jeho teploty. Úkolem optiky PIR detektorů je soustřeďovat infračervené záření vyzařujícího z povrchu objektů, které se nacházejí v detekčních zónách, do PIR elementu. Základním funkčním prvkem PIR detektoru je pyroelement, polovodičová součástka ze sloučenín na bázi lithia a tantalu. Při změně hodnoty dopadajícího infračerveného záření se změní hodnota elektrického povrchového náboje a dojde k sepnutí spínače.

Doprava při nákupu
 
do 3000Kč 99Kčnad 3000Kč zdarma
Rychlé dodání
 
v průměru do 1,6 dne
Široký sortiment
 
1500 LED výrobků
Množstevní slevy
 
velkoobchodní prodej
LED je naše hobby
 
pracujeme s láskou

Affiliate program