Vysvětlení parametrů

Barva světla

Barva světla charakterizuje, jak budete vydávané světlo vnímat. Běžně se můžete setkat s teplou bílou, neutrální bílou a studenou bílou barvou. Dále v naší nabídce najdete světla s proměnnou paletou RGB barev, u kterých si barvu světla můžete zvolit, například pomocí dálkového ovládání.

Podívejte se na jednotlivé parametry barvy světla...

Teplota chromatičnosti

Teplota chromatičnosti, také nazývaná jako barevná teplota, udává barvu světla v jednotkách Kelvinů, které se označují písmenem K. LED diody jsou dnes standardně vyráběné v různých barevných provedeních a na našem e-shopu můžete najít produkty s teplotou světla od 2700K (teplá bílá) do 6000K (studená bílá). Světlo s teplotou 2700K je nejvíce podobné klasické vláknové žárovce, 5000K se zase podobá běžnému dennímu světlu a 6000K jasnému polednímu světlu. Teplotu chromatičnosti doporučujeme vybírat s ohledem na účel, za kterým budete svítidla využívat. Jiné světlo se bude hodit do kanceláře a jiné zase do koupelny nebo ložnice.

Podívejte se na jednotlivé parametry teploty chromatičnosti...

Stupeň krytí

Stupeň krytí značí odolnost svítidla proti okolním vlivům, konkrétně proti vniknutí vody, prachu či jiného cizího tělesa. Označuje se IP kódem podle mezinárodního standardu IEC 60529, označení tedy potom může být například IP20 nebo IP65. První cifra za písmeny IP udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá cifra udává stupeň ochrany proti vniknutí vody. Nejvyšším stupňem ochrany je IP68.

Podívejte se na jednotlivé parametry stupně krytí...

Příkon LED

Příkon LED označuje množství energie, kterou spotřebují samotné čipy za jednotku času.

Pracovní napětí

Tento parametr udává napětí, na kterém je zařízení možné provozovat.

Světelný tok

Světelný tok charakterizuje intenzitu vydávaného světla. Udává se v lumenech, které se značí lm. Čím vyšší hodnota, tím jasnější a intenzivnější světlo můžete očekávat. Pro srovnání - klasická vláknová žárovka s příkonem 40W má světelný tok okolo 400 lm.

Vyzařovací úhel

Udává úhel, pod kterým je světlo vyzařované ze zdroje v dostatečné intenzitě. Menší vyzařovací úhel mívají zpravidla světla bodová, u kterých bývá okolo 45-90°. Čím je úhel vyšší, tím plošnější osvětlení můžete očekávat.

Podívejte se na jednotlivé parametry vyzařovacího úhlu...

Stmívatelnost

Stmívatelné osvětlení umožňuje regulovat intenzitu vydávaného světla. Aby to bylo možné, musí být svítidlo nebo světelný zdroj osazené k tomu uzpůsobeným stmívatelným zdrojem a zapojené s ovladačem pro stmívání. Regulace intenzity osvětlení Vám umožní dosáhnout značných úspor.

Patice

Patice slouží k upevnění a elektrickému propojení světelných zdrojů či jiných elektrotechnických součástek. Většinou jsou uzpůsobené tak, aby bylo možné součástku jednoduše uchytit i bez nástrojů pouhým zacvaknutím, zasunutím či zašroubováním. U světelných zdrojů se nejčastěji setkáte se šroubovací, bajonetovou a kolíčkovou paticí.

Podívejte se na další informace o typech patic...

Ekvivalentní příkon

Udává hodnotu příkonu klasického světelného zdroje, který je ekvivalentní k danému typu LED osvětlení. Například ekvivalentní příkon 5W LED žárovky je 40W. To znamená, že 5W LED žárovka nahradí klasickou žárovku o výkonu 40W.

Účinnost zdroje

Účinnost udává poměr mezi výkonem a příkonem elektrického zařízení. Energie dodaná do zařízení je vždy větší, než práce, kterou zařízení vykoná. Účinnost je tedy vždy menší než 100 %, v opačném případě bychom mluvili o perpetuum mobile. Děje se tak kvůli ztrátám, které vznikají po cestě a při přeměně energie na práci. Čím je účinnost vyšší, tím efektivněji dokáže dané elektrické zařízení přeměnit vloženou energii na práci - dochází zde tedy k menším ztrátám.

Životnost

Životnost, neboli rychlost opotřebování, je vlastnost předmětu, která udává jak dlouho si předmět udrží své vlastnosti - především potom jak dlouho by měl být provozuschopný při dodržení provozních podmínek. Životnost LED osvětlení je několikanásobně delší v porovnání s klasickými světelnými zdroji.

Třída energetické účinnosti

Energetická třída spotřeby je definována směrnicí EU. Určuje množství spotřebovávané elektrické energie spotřebičem. Vzhledem ke snaze o regulaci a snižování energetické náročnosti je prodej spotřebičů spadajících do nižších energetických tříd zakázaný.

Počet spínacích cyklů

Spínací cyklus je definován jako sekvence zapnutí a vypnutí světelného zdroje. Jednoduše řečeno, udává kolikrát je možné světlo zapnout a opětovně vypnout. Výhodou LED osvětlení je velký počet spínacích cyklů. Nedochází u něj totiž k takovému opotřebovávání při opětovném zapínání a vypínání. Díky tomu je vhodné i pro použití s pohybovými čidly.

Podání barev Ra (CRI)

Index podání barev hodnotí, jakým způsobem jsou vnímány barvy osvícené světlem z konkrétního zdroje v porovnání s jejich vnímáním při osvícení klasickým denním světlem. Hodnoty mohou být v rozmezí 0 až 100, přičemž 0 je nejvzdálenější od podobnosti s denním světlem a věrnost podání barev je tedy velice nízká. Naopak při hodnotě 100 nedochází k žádnému zkreslení a barvy jsou vnímány stejně jako při osvícení denním světlem.

Doba náběhu do plného výkonu

Doba náběhu do plného výkonu udává čas potřebný k rozsvícení světla do plné intenzity. LED osvětlení svítí okamžitě na plný výkon, nemusíte tedy čekat než dojde k jeho zahřátí, jako tomu bylo u klasických světelných zdrojů.

Pracovní teplota

Pracovní teplota vymezuje rozsah teplot, ve kterých je možné dané zařízení provozovat. Neznamená to, že zařízení nebude při jiných teplotách funkční, může však dojít ke změně některých parametrů a snížení celkové životnosti.

Certifikace

Certifikát CE je povinné evropské označení pro určitou skupinu výrobků. Tento certifikát prokazuje shodu se zdravotními a bezpečnostními požadavky, které stanovují evropské směrnice. Výrobky označené CE musí tyto požadavky prokazatelně splňovat. Certifikace RoHS vstoupila v platnost 1.6.2006 a jejím cílem je zakázat používání nebezpečných látek a tím přispět k ochraně zdraví, života i okolního prostředí. Výrobky vyhovující certifikaci RoHS tedy neobsahují žádné nebezpečné látky, jako je například rtuť.

Celkový příkon

Celkový příkon označuje celkové množství energie, kterou zařízení spotřebuje za jednotku času.

Vyměnitelný světelný zdroj

Svítidla mohou být osazena napevno zabudovaným modulem nebo vyměnitelným světelným zdrojem. Jak již název napovídá, vyměnitelný světelný zdroj může být nahrazen jiným - ať už proto, že dospěl ke konci svého životního cyklu, nebo prostě jen přestal vyhovovat a chcete ho nahradit jiným, například silnějším. Svítidla se zabudovaným světelným zdrojem toto neumožňují, v úvahu tak potom přichází jedině výměna celého svítidla.

Počet čipů

Udává počet jednotlivých čipů (diod), kterými je svítidlo osazeno. Počet diod není jediným důležitým parametrem, diody se často mohou lišit svými rozměry, kvalitou i svítivostí. Více tedy nemusí vždy znamenat lépe.

Značka čipu

Značka výrobce jednotlivých čipů (diod) použitých ve svítidle. Mezi nejznámější výrobce čipů patří Philips, Osram, Cree, EPISTAR, Bridgelux či Nichia. Nejedná se o značku výrobce svítidla, protože to se skládá z mnoha dalších komponentů.

Podívejte se na informace o výrobcích LED čipů...

Doba svícení v pohotovostním režimu

Doba svícení v pohotovostním režimu udává, jak dlouho vydrží nouzové svítidlo v provozu na záložní baterii při výpadku elektrického proudu.

Vestavěné testovací tlačítko

Vestavěné testovací tlačítko slouží pro rychlé a jednoduché ověření funkčnosti svítidla.

Typ baterie

Baterie zabudovaná v nouzovém osvětlení může být několika typů. Nejčastěji se můžete setkat s NiCD (nikl-kadmiovou), Li (lithiovou) nebo Pb (olověnou) baterií.

Podívejte se na další informace o bateriích...

Kapacita baterie

Kapacita baterie se udává v mAh (miliampérhodinách) a udává množství proudu, které je v plně nabité baterii. Čím vyšší kapacita, tím delší bude delší doba svícení v případě stejného příkonu.

Napětí baterie

Udává napětí, pod kterým je dodáván proud z baterie do svítidla.

Třída izolace

Třída izolace, nebo také třída ochrany elektrického předmětu, udává, jakým způsobem je u zařízení dosaženo bezpečnosti (ochrany proti úrazu elektrickým proudem). Podle míry ochrany se rozlišují třídy 0, I, II a III. Používání spotřebičů s třídou ochrany 0 je v ČR zakázáno.

Podívejte se na jednotlivé parametry třídy izolace...

Druh čidla

Označuje technologii, kterou čidlo využívá k detekci pohybu. Nejčastěji se můžete setkat se dvěma typy čidel - vysokofrekvenčním (HF) a infračerveným (PIR).

Podívejte se na další informace o pohybových čidlech...

Časování doby sepnutí

Čidla jsou většinou časovatelná a umožňují nastavení doby svícení. Parametr časování čidla teda udává rozmezí, ve kterém je možné dobu svícení nastavit.

Podívejte se na dalši informace o časování čidla...

Dosah čidla

Dosah čidla udává rozsah vzdáleností, ve kterých je čidlo schopné zachytit pohyb a sepnout připojené zařízení.

Podívejte se na jednotlivé parametry dosahu čidla...

Nastavení intenzity světelného toku

Udává rozsah, ve kterém je možné nastavit intenzitu osvětlení. Můžete se tak například rozhodnout, že má čidlo spínat světlo jen na 10 % jeho maximálního výkonu. To Vám pomůže dosáhnout výrazných úspor v místech, která nejsou náročná na vysokou intenzitu.

Úhel detekce čidla

Udává úhel, ve kterém je čidlo schopné detekovat pohyb a sepnout připojené zařízení.

Podívejte se na jednotlivé parametry úhlu detekce čidla...

Difuzor

Některá světla jsou osazena krytem, neboli difuzorem. Difuzor jednak pomáhá rozptýlit vyzařované světlo a zároveň slouží jako ochrana proti mechanickému poškození. Může být buď čirý, tedy průhledný, nebo mléčný. Čirý kryt propouští světlo ve své plné intenzitě a jasu, mléčný naopak světlo trochu tlumí a díky tomu je světlo méně jemnější a méně ostré.

Podívejte se na jednotlivé typy difuzorů...
Doprava při nákupu
 
do 3000Kč 99Kčnad 3000Kč zdarma
Rychlé dodání
 
v průměru do 1,6 dne
Široký sortiment
 
1500 LED výrobků
Množstevní slevy
 
velkoobchodní prodej
LED je naše hobby
 
pracujeme s láskou

Zpět do článků

Affiliate program