JAKÝM ZPŮSOBEM PRODUKUJÍ SVĚTLO RŮZNÉ TECHNOLOGIE?

KW: LED, světlo, žárovka, zářivka Počet znaků: ca 1860 Hyperlinky: LED dioda: https://www.ledsviti.cz/informace­o­led­osvetleni/co­je­led/

Není světlo jako světlo! Jak je tvoří klasická žárovka a jak moderní LED dioda? Světlo vzniká různě a není bez zajímavosti podívat se, jak se vyvíjely způsoby produkce světla.

Produkce světla

Od žhavení k výbojům

Přeskočme dobu svíček a loučí a zaměřme se na věk elektřiny. Zázrakem své doby byla Edisonova žárovka. Tato klasická vláknová žárovka je skleněná baňka, ve které se nachází wolframové vlákno. Mezi vláknem a stěnami baňky je vakuum (příp. s přídavkem inertního plynu). Když vláknem prochází elektrický proud, vlákno se rozžhaví (proto “žárovka”) a vyzařuje světlo. Po klasických žárovkách přinesl vývoj “halogenky”. I jejich vlákno je z wolframu. Do baňky se na rozdíl od klasické žárovky přidává sloučenina některého z halogenových prvků. Při průchodu proudu vláknem pak reaguje wolfram s halogenem, vlákno se rozžhavuje a svítí. Vypařování vlákna je méně intenzivní než u klasické žárovky, oproti které se halogenová žárovka chová úsporněji a má delší životnost. Na zcela jiném principu než žárovky fungují kompaktní fluorescenční zářivky. Kompaktní zářivka (známá jako “úsporka”) sestává z vlastní trubice a předřadníku. V trubici zářivky se nachází prášek zvaný luminofor, rtuť a inertní plyn. Po spuštění dochází k výbojům v trubici a těleso září.

LED ­ světlo emitující dioda

LED dioda je součástka z polovodičových destiček, jež přetvářejí elektrický proud na světlo. Při průchodu elektrického proudu polovodičem dochází k přesunu elektronů z vyšší energetické vrstvy v atomech do nižší energetické vrstvy. A energetický rozdíl se uvolní ve formě světla ­ částicemi zvanými fotony. LED žárovky jsou pak vlastně elektronické obvody s vestavěnými LED. Protože LED vyžadují stejnosměrný proud a z běžné zásuvky dostávají proud střídavý, obsahují LED žárovky prvky pro úpravu vstupního napětí.

Zpět do článků

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.