Šetrnější moderní veřejné osvětlení: Jaké přináší benefity?

Setkáváme se s ním každý den. Vždy po setmění, když se města, obce i malé vesničky rozsvítí. Negativně ovlivňuje kvalitu lidského zdraví, podílí se na nesprávném chodu přírodního ekosystému a přicházíme o krásnou noční podívanou v podobě hvězdného nebe. Pokud jste hádali v těchto prvních řádcích, že je zmíňka o světelném znečištění a jeho nežádoucích vlivech, pak jste uhodli správně. Jak může modernizace zastaralého či nevhodného veřejného osvětlení s tímto nešvarem pomoci? Pojďme se společně na tuto problematiku zaměřit.

Výhody-setrnejsiho-moderniho-veřejného-osvetleni-LEDsviti

Krátce o světelném znečištění

Osvětlení reklamních billboardů, osvětlení architektonických prvků ve městech, veřejné osvětlení ulic, osvětlení budov, osvětlení obchodních center a sportovišť. Ačkoliv osvětlení v ulicích potřebujeme, už kvůli bezpečnosti a dobré viditelnosti v nočních hodinách, je nutné si přiznat, že takto masivně osvětlená města vytváří i takzvaný světelný smog. Původně s tímto příroda rozhodně nepočítala, protože klasický rytmus je nastaven na světlo a úplnou tmu. Obydlené části se na Zemi rozrůstají a s nimi zároveň jejich veřejné osvětlování, které bohužel vytváří světelné znečištění. To má nejen vážné negativní dopady na lidské zdraví, ale také způsobuje nepříznivé podmínky i v ekologické sféře a živočišné říši. Lidské tělo, rostliny i zvířecí populace jsou odjakživa nastavené na denní a noční režim. Ve dne má být světlo, v noci zase tma. Mnohdy si to sami neuvědomujeme, ale světelné znečištění má negativní vliv na každého obyvatele této planety, tedy na nás všechny.

Nepříznivé vlivy světelného smogu

Jak už jsme zmínili, světelný smog negativně ovlivňuje lidské zdraví, běžný rytmus některých živočichů i růst rostlin. Ekosystém je na Zemi nastaven na den a noc. Pakliže je narušen světelným znečištěním pravidelný cyklus denního světla a tmy, ovlivňuje to samozřejmě spoustu živých i neživých organismů. Zvěř, která ožívá zejména během nočních hodin může být značně zmatená, protože jí chybí správné podmínky - tmavá obloha. Rostlinám může nedostatek tmy ovlivňovat růst, dobu květu i ostatní procesy. Nám lidem narušuje světelný smog spankový cyklus, což může vést k psychickým problémům, spankovým poruchám, k problémům s pamětí, ale také třeba k obezitě a dalším zdravotním potížím. Je potřeba také zmínit fakt, že nevhodné osvětlení se samozřejmě podílí na mnohem vyšší spotřebě energií a tím pádem náklady za svícení ve městech rostou.

Nepřiznivé-vlivy-světelného-smogu-LEDsviti

Jak bojovat se světelným smogem?

Eliminovat světelné znečištění úplně je nereálné. Jak už bylo zmíněno, světlo v ulicích potřebujeme i během nočních hodin. V dobře osvětlených ulicích se můžeme dobře a bezpečně pohybovat. Je nutné podotknout, že v dobře osvětlených částech měst a obcí se významně snižuje kriminalita. Lupiče i kriminálníky jednoduše světlo odrazuje. Na dobře osvětlených komunikacích se snižuje nehodovost, což je také významné a přispívá opět k bezpečnosti obyvatelstva. Existuje však způsob, jak je možné světelný smog alespoň snížit. Ideálním řešením je modernizace zastaralého a nevhodného osvětlení, za modernější LED technologii a svítidla, která splňují všechny potřebné požadavky i parametry a dokonce přinesou i nějaké benefity navíc.

Jak by mělo správné osvětlení v ulicích vypadat?

Jak by mělo osvětlení v ulicích vypadat samozřejmě definují přímo technické normy, které musí veřejná svítidla splňovat. Dobře však víme, že v praxi je potřeba zohlednit spoustu dalších parametrů i některá kritéria, která povedou ke správnému svícení na veřejných prostranstvích, komunikacích a v ulicích. Co dalšího je tedy vhodné sledovat při výběru veřejných svítidel, aby bylo eliminováno světelné znečištění?

Svítidlo svítí správným směrem

I dnes se ještě poměrně často můžeme setkat v ulicích se svítidly, která vyzařují světlo přímo směrem k nebi, nebo do dálky a předem určené místo už osvětlují pouze málo, nebo vůbec. Taková svítidla jsou však naprosto nevhodná a právě kvůli těmto typům svítidel dochází k nežádoucímu osvětlování noční oblohy, okolní krajiny i rušení obyvatelstva vyzařovaným světlem, které proniká do bytů a domů skrze okna. Ideální osvětlení veřejných ploch by mělo svítit tak, aby světlo dopadalo pouze na to místo, které má být skutečně osvětlené. Ve většině případů tedy přímo na chodník či silnici. Svítidla by měla být konstruována tak, aby vyprodukované světlo nevyzařovalo směrem vzhůru a do stran. Tomu mohou zabránit například vhodná stínidla a celkově správná konstrukce svítidel, která vyzařují světlo pouze správným úhlem. Důležitou roli hraje také dobře odvedená instalace svítidel. Svítidlo by mělo být vždy instalováno ve vodorovné poloze, nikoliv do stran či v nesprávném náklonu. Nevhodná montáž může zapříčinit nežádoucí osvětlování objektů, budov a okolního prostředí.

Svítidlo-svítí-správným-směrem-LEDsviti

Svítidlo, které vyzařuje světlo všemi směry. Více se podílí na vytváření světelného smogu.

Svítit pouze tam, kde je třeba

Dalším důležitým aspektem, který se může podílet na snížení světelného smogu, ale také na finanční úspoře a omezení plýtvání energií, je možnost regulovat intenzitu veřejného osvětlení. V každém městě narazíte na více frekventovaná místa, kde je samozřejmě potřeba intenzivnějšího světla, ale také na místa, kde už se během nočních hodin lidé většinou nepohybují. Právě v těchto rozdílných městských částech je ideálním řešením regulovatelnost intenzity osvětlení na úplné minimum, což s sebou přináší spoustu benefitů. Menší spotřeba energií, méně vyzařovaného světla, méně světelného znečištění.

Řešením pro lepší životní prostředí jsou také technologie CCT, které umožňují u LED svítidel nastavovat teplotu chromatičnosti od teplého odstínu světla až po studenou barvu světla. Jakou výhodu může tato funkce přinést? Šetrnější svícení a méně vyzařovaného modrého světla. Na frekventovaných silnicích a ulicích, kde je nutná velmi dobrá viditelnost, můžete podle potřeby volit studenější bílé světlo, mimo dopravní špičku nastavit zase teplý odstín světla. Naopak tam, kde ulice zejí prázdnotou budou vhodnější svítidla s teplým světlem.

Modernizujte VO ve vašem městě či obci, pomohou vám dotace

Od května 2022 až do 30.6.2023 je možné zažádat o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích a městech. Primárním cílem této dotace je uspořit náklady za elektrickou energii, vzhledem k nynější špatné energetické situaci. Zároveň se díky inovaci veřejných svítidel očekává zlepšení životního prostředí pro populaci i živočišnou říši. Čerpat můžete na modernizaci osvětlení i digitální řídicí systémy, které se na úspoře i zlepšování ekologických podmínek velmi významně podílejí.

Modernizujte-veřejné-osvětlení-ve-Vaší-obci-LEDsviti

Přemýšlíte o modernizaci veřejného osvětlení? Oslovte nás a my:

 • Projednáme společně s vámi vhodná a úsporná řešení pro vaše město, nebo obec.
 • Vytvoříme vám světelný projekt.
 • Zboží dodáme v co nejkratším možném termínu.
 • Poskytneme odborné a profesionální poradenství v oblasti LED osvětlení.

Jaké výhody s modernějšími LED svítidly ještě získáte?

 • Efektivnější svícení.
 • Bezúdržbovost, s čímž souvisí další snižování nákladů.
 • Dlouhou životnost svítidel.
 • LED svítidla mají nízkou poruchovost.
 • Možnost volby barevného odstínu světla.
 • Přirozené vnímání barevnosti prostředí.
 • Díky úspornosti LED svítidel je rychlá návratnost počátečních investic za nové osvětlení.

Zlepšete životní podmínky lidem i živočichům ve vašem městě či obci a uspořte díky moderním veřejným LED svítidlům významné částky městským kasám. Potřebujete více informací, chcete se na něco zeptat? Napište nám na info@ledsviti.cz a my se vám budeme rádi obratem věnovat.

Affiliate program