Výrobní prostory

Přejete si navrhnout osvětlení do výrobních prostor?
Kontaktujte nás na info@ledsviti.cz nebo +420 602 658 319

Proč si nás vybrat? Osvětlili jsme například Stadion Slavia nebo Rádio Impuls.

 

Projektování výrobních prostorů je proces, který se zabývá plánováním a návrhem prostor, které jsou určeny pro výrobní procesy. Výrobní prostor musí být navržen tak, aby byl efektivní, bezpečný a plně funkční pro danou výrobu.

Zářivková svítidla Sušice

Zde jsou některé klíčové faktory, které je třeba zvážit při projektování výrobních prostor:

Velikost a umístění prostoru
Velikost a umístění prostoru musí být navrženo s ohledem na potřeby výrobního procesu, jako jsou požadavky na plochu, dopravu a skladování.

Procesy a technologie
Každý výrobní proces má své vlastní potřeby, proto je důležité navrhnout prostor tak, aby co nejlépe vyhovoval daným procesům a technologiím.

Bezpečnost
Výrobní prostor musí být bezpečný pro pracovníky a musí být navržen tak, aby minimalizoval riziko úrazů a nehod.

Klimatizace a osvětlení
Výrobní prostor musí být vybaven dostatečnou klimatizací a osvětlením, aby pracovníci mohli pracovat v optimálních podmínkách.

Skladování a logistika
Je důležité zvážit, jaký bude potřebný prostor pro skladování materiálů a hotových výrobků a jaký bude průběh logistiky v rámci výrobního procesu.

Efektivita
Výrobní prostor by měl být navržen tak, aby byl co nejefektivnější, s cílem minimalizovat plýtvání časem, energií a materiály.

Ekonomické faktory
Při projektování výrobních prostor je důležité zvážit náklady na výstavbu a provoz a najít optimální řešení, které bude hospodárné.

Všechny tyto faktory je třeba zvážit při projektování výrobních prostor. Je třeba mít na paměti, že každý výrobní proces je jiný a vyžaduje specifické požadavky na prostor. Proto je důležité spolupracovat s odborníky na výrobu a navrhování prostor, kteří vám mohou pomoci s vytvořením nejlepšího řešení pro vaši výrobu. Neváhejte se tedy opět obrátit na nás a my vám se vším pomůžeme, stačí napsat na náš email: info@ledsviti.cz

Normy a projektování výrobních prostor

Existuje mnoho norm a směrnic, které se týkají projektování výrobních prostor. Tyto normy a směrnice vycházejí z různých oblastí, jako jsou bezpečnost, zdraví, ochrana životního prostředí, kvalita, ergonomie, a další.

Zde jsou některé z nejznámějších norm a směrnic, které se týkají projektování výrobních prostor:

 • ISO 9001 - Tato norma se týká kvality výrobních procesů a stanoví požadavky na kvalitu výroby, včetně návrhu a plánování výrobních prostor.
 • ISO 14001 - Tato norma se týká ochrany životního prostředí a stanoví požadavky na minimalizaci negativních vlivů výroby na životní prostředí.
 • ISO 45001 - Tato norma se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a stanoví požadavky na minimalizaci rizika úrazů a nemocí způsobených pracovním prostředím.
 • EN 894 - Tato norma se týká ergonomie a stanoví požadavky na návrh pracovních míst, aby minimalizovala riziko úrazů a nemocí spojených s pracovním prostředím.
 • EN 614-1 - Tato norma se týká bezpečnosti strojů a stanoví požadavky na návrh a konstrukci strojů, aby byly bezpečné pro pracovníky.
 • EN 12100 - Tato norma se týká obecné bezpečnosti strojů a stanoví požadavky na bezpečnost strojů a zařízení, včetně jejich návrhu a konstrukce.

Tyto normy a směrnice jsou základem pro projektování bezpečných, funkčních a efektivních výrobních prostor. Je důležité se řídit národními a mezinárodními normami a směrnicemi, aby se minimalizovala rizika a zvýšila kvalita výroby.

Rizika při projektování výrobních prostor:

Projektování výrobních prostor může nést řadu rizik a významně ovlivnit úspěch celého výrobního procesu. Zde jsou některé z nich:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - nebezpečné stroje a zařízení, nedostatečné osvětlení, špatná ergonomie pracovišť a nebezpečí vzniku požáru mohou způsobit úrazy a nemoci.
 • Kvalita výroby - nedostatečná kvalita výrobních prostor a nástrojů může ovlivnit kvalitu výroby a způsobit závady a reklamace.
 • Životní prostředí - špatný návrh výrobních procesů a zařízení může způsobit znečištění vod, ovzduší a půdy.
 • Finanční rizika - nevhodné plánování a projektování výrobních prostor může způsobit nadměrné náklady na výrobu a provoz výrobního zařízení.
 • Nedostatek flexibility - nevhodný návrh výrobních prostor může omezit možnosti budoucího rozšíření a modernizace výroby.
 • Náročnost údržby - složitý a nedostupný návrh výrobních prostor a zařízení může způsobit vysoké náklady na údržbu a opravy.
 • Dostupnost materiálů a energií - nevhodný návrh výrobních prostor může ovlivnit dostupnost materiálů a energií pro výrobu.

Jak vypočítat osvětlení pro výrobní prostory

Aby se minimalizovala rizika projektování výrobních prostor, je důležité provést důkladnou analýzu potřeb výroby a pracovních podmínek, spolupracovat s odborníky na danou oblast a řídit se národními a mezinárodními normami a směrnicemi.

Pro výpočet osvětlení výrobního prostoru se používají různé metody a nástroje, které vycházejí z požadované intenzity osvětlení a rozměrů prostoru. Zde je obecný postup pro výpočet osvětlení výrobních prostor:

Stanovení požadované úrovně osvětlení
Požadovaná úroveň osvětlení se obvykle měří v luxech (lx). Tato hodnota se může lišit v závislosti na druhu práce, která se v prostoru provádí. Například, pro výrobní prostor, kde se provádí jemná montáž, může být požadovaná úroveň osvětlení vyšší než pro prostor, kde se vyrábí těžká průmyslová zařízení.

Výpočet světelného toku
Světelný tok je množství světla, které vydává světelný zdroj. Pro výpočet světelného toku se používá jednotka lumenů (lm). Výpočet světelného toku závisí na typu světelného zdroje a jeho výkonu.

Výpočet potřebného počtu světel
Potřebný počet světel se vypočítá podle rozměrů prostoru a výsledného světelného toku. Rozměry prostoru se měří v metrech a výsledný světelný tok se vypočítá podle následujícího vzorce:

 • Světelný tok = požadovaná úroveň osvětlení x plocha prostoru (v metrech čtverečních)
 • Poté se vypočítá počet světel pomocí vztahu:
 • Počet světel = světelný tok / výkon jednoho světla

Rozmístění světel
Rozmístění světel v prostoru závisí na požadované úrovni osvětlení a umístění pracovních ploch a strojů. Je důležité zajistit rovnoměrné osvětlení a minimalizovat odlesky a stíny.

Je důležité brát v úvahu různé faktory, jako jsou typy světelných zdrojů, náklady na energii a údržbu, aby bylo zajištěno optimální osvětlení výrobního prostoru. Pokud se jedná o složitější výpočet, vždy je ideální se obrátit na odborníky. My vám samozřejmě toto vše také nabízíme, stačí nám napsat na email: info@ledsviti.cz a my vám ochotně a rádi samozřejmě poradíme.

Nejvíce používaná svítidla v realizacích a projektech pro výrobní prostory:

8472_pro_blog                                        24786

LED průmyslové osvětlení 150W SMD industry 5000K            LED průmyslové osvětlení 240W Highbay 4000K Philips stmívatelný

Na námi realizované projekty osvětlení výrobích prostor se můžete opět podívat zde.

 

 

Kde už svítíme

 

Jsme LEDsviti.cz a rozsvítíme Váš život... 

+420 602 658 319 

info@ledsviti.cz

Rádi vám se vším poradíme a zodpovíme všechny otázky, které k LED osvětlení budete mít.

aaa_sklad_tym_ledsviti

 

Realizujte s námi Váš projekt

Všechny realizace Všechny
Stadion Slavia Slávie
Rádio Impuls Realizace Rádio Impuls
Vinárna Andy Vinárna
Sportovní hala Jablonec Hala Jablonec
Cukrárna Justin Cukrárna Justin

Affiliate program