Big LED Brother aneb Jak je důležité míti ve vašem městě veřejné LED osvětlení

Před veřejným osvětlením není úniku. Pokud tedy nežijete na Sibiři, poušti nebo v amazonském pralese. Velký bratr, který na nás orwellovsky vzhlíží kdykoliv opustíme byt a vyjdeme ven. Dokonce i v zapadlých uličkách na městských periferiích se před ním neschováte. Ve dne v noci, za každého počasí, dokonce i v neděli, kdy si i ten nahoře dává pohov – s veřejným osvětlením se zkrátka musíme naučit žít. A městská pokladna hradit jeho provoz. A ten není nijak levný. Což není nic šokujícího, pokud zvážíte, kde všude se veřejné osvětlení využívá. Podél silnic, u chodníků, v parcích, na cyklostezkách či v historických částech města. To u klasického výbojkového osvětlení ale představuje problém, neboť jejich silné, až agresivně oranžové světlo je na mnoho z těchto uvedených lokalit zcela nevhodné. Jejich spotřeba? Škoda mluvit. A míra poruchovosti? To už je minimálně na minutu ticha. Ale co s tím?

Case-Study-Marseille

Tuto otázku si po mnoho let pokládala nejen laická, ale i odborná veřejnost, protože vysokotlakové sodíkové výbojky se od sedmdesátých let, kdy započala jejich éra, prakticky nijak nezměnily. A to v roce 2010, kdy klasické výbojky stále ještě tvořily 90 % veřejného osvětlení v České republice, už začínal být zásadní problémNaštěstí věda nespí a technologický pokrok stále pokračuje, takže evoluční proces pozvolna probíhá i v oblasti veřejného osvětlení a na scénu přichází nový hráč, který pomalu nahrazuje dosavadního hegemona. A tím plejerem je LED osvětlení.

Proč led?

Středisko pro efektivní energie (SEVEn), které ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky ČVUT v Praze vypracovalo rozsáhlou analýzu o možnostech využití LED ve veřejném osvětlení. K němu pak ve své zprávě pak tato nezávislá poradenská společnost dodává: „Rychlý růst měrného výkonu, dlouhá doba života i postupný pokles ceny světelných diod vytvářejí předpoklady pro stále širší uplatnění těchto světelných zdrojů i v oblasti veřejného osvětlení.“

graf-vyvoje-merneho-vykonu

Měrný výkon je objektivní kritérium v porovnávání účinnosti světelných zdrojů, neboť vyjadřuje účinnost přeměny elektrické energie na světlo. Z grafu, v publikaci uvedeného, je jasně vidět, že ze všech zdrojů, v současné době ve veřejném osvětlení používaných, mají LED světla již nyní nejvyšší měrný výkon, který se ale bude i nadále postupně zvyšovatMěrný výkon vypovídá o mnohém, leč hodnotících faktorů při komparaci světelných zdrojů je více. Jak se tedy jeví LED osvětlení po komplexním porovnání těch nejdůležitějších parametrů?

porovnavani-svetelnych-zdroju-pro-verejne-osvetleni

Odpověď je ze srovnávací tabulky patrná – nejlépe.

Měrný vývoj a vyhlídky na jeho vývoj už známe, srovnání životnosti všech světelných zdrojů je mluví samo za sebe, avšak není bez zajímavosti, že vysokotlaké sodíkové výbojky, na rozdíl od LED osvětlení, využívají pouze část světelného toku zdrojů. Běžná pouliční svítidla tak mohou vyzařovat světlo i mimo osvětlovanou plochu. LED světla obsahují optický systém, který usměrňuje světelný tok, takže jeho využití je tak na maximální možné úrovni.

Veřejné LED osvětlení též poskytnou vizuálně příjemný, až oku lahodící vzhled nočního města a možnost dobré orientace i po setmění. Důvodem je to, že LED světla, na rozdíl od sodíkových konkurentů, oplývají vysokým indexem podání barev, takže umožňují věrný vjem barev i okolního prostředí. Pro veřejná osvětlení se využívají LED svítidla s teplotou chromatičnosti od 3000 do 7000 Kelvínů. Ty tak pokrývají celé barevné spektrum od teplé bílé po chladné bílou. Díky takto širokému rozsahu tak veřejné LED osvětlení jde, na rozdíl od jeho konkurentů, efektně i efektivně použít do jakéhokoliv venkovního prostoru. 

led-verejne-osvetleni-la-sixth-street-bridge

To určitě potěší všechny chodce i řidiče ve vašem městě, ale dokáže veřejné LED osvětlení uspokojit ty věčně znepokojené hlasy, jimiž jsou strážci městské pokladny, bezpečnostní složky a ekologové?

Ekonomie provozu

Když Detroit v roce 2013 jako první město v dějinách Spojených států amerických vyhlásilo bankrot, nechalo si Ministerstvo energetiky vypracovat studii, která měla tento bezprecedentní jev objasnit. Jednou z příčin pak podle detailní zprávy byly i vysokotlakové sodíkové lampy, jimiž byl tehdy Detroit doslova posetý. Jejich výdaje na provoz a míra poruchovosti byly tak obrovskéže se pro, až po uši zadlužené město, stalo ekonomicky nemožné udržet je v provozu.

Časté vyhoření sodíkových lamp či krádeže měděných kabelů vždy vyústily v selhání všech světel v celém okruhu, neboť výbojky byly napájeny pomocí sériově zapojených rozvodů, takže zde při výpadku jednoho světla platilo ono mušketýrské „jeden za všechny, všichni za jednoho“. Proto se postupně začal snižovat počet funkčních světel ve městě, až na podzim 2013 z původních 88 000 fungovala už jen polovina veřejného osvětlení. To z něj podle listu Detroit Free Press dělalo nejhorší pouliční osvětlení v celých Spojených státech. A též jedno z nejdražších, jak dokazuje následující tabulka.

orientacni-spotreba-vysokotlakove

Ihned po detroitském bankrotu najal guvernér státu Michigan krizového manažera, který stanovil dvě hlavní priority pro revitalizaci města. Jednou z nich byl i kompletní přechod na LED osvětlení. Pro tyto potřeby byl okamžitě vytvořen úřad Public Lighting Authority, který měl Detroit pomocí LED osvětlení vyvést z krize. Ještě v roce 2013 tak začala hromadná instalace LED světel, která kontinuálně probíhala až do konce roku 2016, kdy byl kompletní přechod systému veřejného osvětlení na LED úspěšně dokončen. Detroit se tak stal největším městem USA, které využívá pouze LED světla.

Je to logické, neboť LED osvětlení pro Detroit představuje komplexní a dlouhodobé řešení. Je efektivnější v přeměně elektrické energie na světlo, takže k nahrazení původních 88 000 vysokotlakových sodíkových výbojek stačilo jen 65 000 LED světel. Krom toho má LED osvětlení také nižší nároky na provoz, proto umožňuje používat hliníkové kabely. Ty jsou, na rozdíl od měděných kabelů, které jsou nezbytné u sodíkových výbojek, prakticky bezcenné, takže nejsou nijak atraktivní pro zloděje.

LED_ekonomicka_vyhodnost

Zničení nebo selhání jednoho LED světla nijak neovlivní fungování ostatního LED osvětlení. To v kombinaci s vysokou, až dvacetiletou životností (původní osvětlení bylo nutné každých 4 až 5 let vyměňovat) a minimální poruchovostí dotváří obraz ekonomicky výhodného osvětlení, které svítí tak jasně, že si v jeho svitu bez problému přečtete i New York Times, jak napsal sám tento list.

Zohledníme-li každoroční úsporu necelých 3 milionů dolarů, 45 GW energie a 40 000 tun CO2, nelze se divit slovům Lorny Thomas, ředitelky Public Lighting Authority of Detroit, která při příležitosti dokončení kompletního přechodu na LED osvětlení pravila: Toto je vyvrcholením tři let intenzivní práce, která vyvedla město ze světelného chaosu. Přinesla pořádek a řešení problému, který sužoval Detroit po desetiletí.“

led-rocni-spotreba-detroit

Nejen Detroit však pociťuje blahodárné ekonomické důsledky LED světel. Město Los Angeles od roku 2009, kdy vyměnilo 80 % ze svých celkových 215 000 pouličních světel za veřejná LED osvětlení, vykazuje každoroční úsporu více než 9 milionů dolarů a 60 000 tun CO2. 

led-chodnik-slavy

Po prokazatelném úspěchu LED osvětlení v LA a doporučení od Ministerstva energetiky se cestou města andělů vydali i v New Yorku. „LEDky jsou světlem budoucnosti. Vydrží celou věčnost a nejsou energeticky náročné,“ uvedl starosta Michael Bloomberg, když v roce 2013 oznamoval počátek transformace systému pouličního osvětlení nejlidnatějšího města Spojených států na veřejná LED světla. Do konce roku 2017 by pak měl tento ambiciózní projekt, který zahrnuje výměnu až 250 000 sodíkových výbojek, dokončen.

A pan starosta se už nemůže dočkat. „Veřejné LED osvětlení nám nejprve 20 let poslouží, než bude potřeba ho vyměnit, což v porovnání s šestiletým životním cyklem sodíkových výbojek mluví jasnou řečí,“ řekl Bloomberg a dodal, že kompletní přechod na systém veřejného LED osvětlení přinese každoroční úsporu ve výši 14 milionů dolarů.

Zvýšení bezpečností

Dalším pozitivním jevem, který doprovází přechod na LED osvětlení, je i zvýšení bezpečnosti a snížení míry kriminality. Z policejních statistik nejlidnatějšího města Kalifornie vyplývá, že původně poměrně nebezpečná místa, kde došlo k instalaci veřejného LED osvětlení, zaznamenala v kritické době po setmění signifikantní úbytek trestné činnosti. Počet krádeží aut se snížil o 13,6 %, četnost přepadení klesla o 7,82 % a jev vandalismu se objevoval o 10,9 % méně. Jednou z inkriminovaných, po setmění mezi lidmi strach budících lokalit byla i třída Ocean Front Walk. Teď už tomu tak není. 

led-verejne-osvetleni-la-ocean-front-walk

Důvod je nabíledni - jasnější osvětlení a lepší viditelnost veřejných prostor zvyšuje kromě pocitu bezpečí i návštěvnost během dne i po setmění. Tím se snižuje míra kriminality, protože více potenciálních svědků a snadnější identifikace případné pachatele mnohdy odradí.

To je naprosto logické, že? Žel v očích představitelů měst byla byla úloha veřejného systému notně podceňována. Patřičné pozornosti se veřejnému osvětlení dostalo až po publikaci přelomové studie Davida Farringtona, forenzního vědce na univerzitě v Cambridge, která prokázala přímou souvislost mezi kvalitním veřejným osvětlením a snížením kriminality, když anglická města Dover, Bristol, Birmingham, Dudley a Stoke-on-Trent zaznamenala po vylepšení pouličního osvětlení pokles kriminality o 30 %. Od té doby již progresivní města vybírají pouliční osvětlení i s ohledem na jejich bezpečnostní vliv.

Téhož názoru je i profesor kriminologie Dennis Kenney. „Kvalitnější osvětlení veřejných prostranství vzbuzuje v lidech pocit bezpečí, proto je budou hojně navštěvovat. A právě v takových prostorech se jedinci se zlými úmysly necítí dobře,“ sdělil Kenney pro Forensic Magazine.

Policejní statistiky města Detroit z období po započetí přechodu na LED osvětlení tuto hypotézu jen potvrzují. Mototown, jak se tomuto městu kvůli automobilovému průmyslu říká, se už od sedmdesátých let potýkalo s jednou z největších zločinnosti v USA. V roce  2013, kdy vyhlásilo bankrot, už vykazovalo nejvyšší míru kriminality ze všech amerických velkoměst.

Ještě v roce 2013 tak začala hromadná instalace LED světel na předměstí a periferie města, kde byly největší problémy jak s osvětlením, tak i kriminalitou. Poté bylo LED postupně zřizováno i v klidnějších lokalitách, než byla koncem roku 2016 přidáním veřejného LED osvětlení do centra 100% transformace na LED dokončena. Detroit se tak stal největším městem USA, které využívá pouze LED světla.

Projevilo se to i v policejních statistikách? Zcela jednoznačně. S kvalitnějším a všeobecně dostupným veřejným LED osvětlením ihned poklesla i míra kriminality. Ze souhrnné zprávy detroitské policie za rok 2016 vyplývá, že násilné trestné činy klesly o 6,7 % v porovnání s rokem 2015 a o 9,4 % s rokem 2015. Přepadení aut klesla o 39 % a krádeže o 17,4 %. Majetkových trestných činů se pak oproti roku 2015 evidovalo o 5,3 % méně.

led-kriminalita_mdata

Celkově od roku 2013, kdy začala transformace městského systému veřejného osvětlení na LED světla, klesl v Detroitu počet násilných trestných činů o 11,8 % a počet majetkových trestných činů o 23,3 %.

EkologiCKÉ VÝHody

Mezinárodní panel pro klimatické změny publikoval v roce 2014 dosud nejdůkladnější analýzu globálního oteplování, v níž varuje před „vážnými, rozsáhlými a nezvratitelnými změnami“. Ty nastanou, pokud se rychle radikálně nesníží emise uhlíkuZpráva, kterou schválily vlády všech zemí světa, také, Václavu Klausovi navzdory, jasně deklaruje, že jev globálního oteplování skutečně existuje, je dílem člověka a teprve jeho zastavením bude možné odstranit mnohé problémy lidstva, jako je globální chudoba. K tomu však bude nutné snížit emise uhlíku skoro až na nulu. S těmito změnami je nutné začít co nejdříve, neboť emise uhlíku v důsledku spalování plynu, ropy a uhlí stoupají na rekordní úroveň, leč klesající tendence je v nedohlednu.

globalni-oteplovani

Emise uhlíku ve formě oxidu uhličitého tvoří více než 80 % z emitovaných skleníkových plynů, jejichž uvolňování zadržuje sluneční energii v naší atmosféře. To způsobuje změny počasí i teplot. Tyto plyny mohou v zemské atmosféře vydržet až 200 let, takže jejich vliv celosvětové klima je opravdu dlouhodobý.

Podle výzkumu společnosti Climate Group představuje osvětlení 19 % celosvětové spotřeby elektřiny. Proto již města po celém světě hledají cesty k úspoře energie. A hromadně přechází na systému veřejného LED osvětlení. To je jedině dobře, neboť z již zmíněné studie vyplývá, že v případě globálního přechodu na veřejné LED světla by se podíl osvětlení z celkové spotřeby energie snížil ze současné pětiny na pouhých 6 %. To by do roku 2030 přineslo snížení emisí CO2 o 1400 megatun a zabránilo výstavbě 1250 elektráren.

Coby emise snižující a peníze šetřící technologie je veřejné LED osvětlení zcela jasnou volbou. Už neexistuje žádný důvod, proč byste s jeho instalací ve vašem městě neměli začít již dnes,“ řekl Mark Kenber, generální ředitel Climate Group. 

„Naše výzkumy ukázaly, že LED světla v otázce snižování emisí uhlíku řešení představují nejjednodušší nejsnadněji implementovatelné řešení. Jde o prověřený, ekonomicky i ekologicky šetrný zdroj osvětlení, který již úspěšně používají města po celém světě. S přihlédnutím k faktu, že celkový počet pouličního osvětlení by měl v roce 2025 zahrnovat až 350 milionů světel, je nezbytné do té doby společnými silami zajistit, aby všechny nově pořizované byly již LEDkami a ty stávající jimi byly nahrazeny.

Kodaň však plánuje tuto myšlenku dovést až k dokonalosti a do roku 2025 se chce stát historicky prvním uhlíkově neutrálním městem na světě. Tato snaha začala v roce 2012, kdy bylo nainstalováno prvních 8 000 veřejných LED světel. Po prvotních úspěších pak snažení kulminovalo v roce 2016 implementaci LED osvětlení do dalších 20 000 pouličních lamp. To ihned rezultovalo v 57% úsporu energie v porovnání s rokem 2010.

Domovské město malé mořské víly se však chopilo iniciativy a chce jít příkladem. „Přes 70 % světových emisí uhlíku mají na svědomí města. Ta jsou tak klíčovým hráčem v boji za lepší klimatické podmínky. Chceme být vzorem a inspirací pro ostatní města,“ stojí v plánu k dosažení uhlíkové neutralityDánská metropole zatím nahradila 50 % svého veřejného osvětlení LED světly. Pro dosažení uhlíkové neutrality je v plánu v příštích letech kompletní přechod na veřejné LED osvětlení, jako tomu je v Detroitu, New Yorku a Los Angeles.

Mark Kenber z Climate Group tuto aktivitu samozřejmě vítá a věří, že další města budou následovat. Nejvyšší představitel ekologicky orientované neziskové organizace k tomu pak má pádné argumenty: “Kdyby se každé pouliční světlo v USA nahradilo veřejným LED osvětlením, celý národ by ročně ušetřil 6 bilionů dolarů. A hodnota snížení emisí uhlíků by odpovídala roční spotřebě 8,5 milionů automobilů.“

Jaké jsou typy veřejného LED osvětlení?

VOA LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VOA

LED veřejné osvětlení VOA je nejrozšířenějším typem veřejných LED světel. Z konstrukčního hlediska je pro LED veřejného osvětlení VOA typické to, že neobsahuje tzv. kloub, takže může být nasazeno pouze na výložník. Ten představuje nosnou konstrukci, jež drží LED svítidlo u veřejného LED osvětlení nad osvětlovaným prostorem. Veřejné LED osvětlení typu VOA disponuje hliníkovým tělem a odolným krytem z tvrzeného skla, což ho opravňuje k využívání i v náročných podmínkách, jako jsou nestabilní mosty, místa s častou změnou teplot nebo tam, kde je nezbytností časté vypnutí a zapnutí světel.

LED veřejné osvětlení VOA nabízíme v denní i teplé bílé o výkonu 28, 30, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126 a 140W.

 

VOB     LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VOB

I LED veřejné osvětlení VOB je vyrobeno z kvalitní slitiny hliníku a tvrzeného skla. Také má bezkloubové tělo a může být nasazeno pouze na výložník. Oproti áčkové variantě je LED veřejné osvětlení typu VOB ještě o kousek odolnější, nebo stupeň krytí IP66 ho dělá imunním i vůči intenzivnímu vlnobití. Proto jsou využitelné i v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem. Veřejná LED světla VOB jsou také specifická v kontextu barvy světla – zatímco všechny ostatní typy veřejného LED sami vyrábíme v denním i teplém odstínu bílé, veřejné LED osvětlení VOB nabízíme pouze ve variantě s denní bílou barvou. Z toho důvodu najdou využití zejména v rušnějších ulicích či centru města.

V naší nabídce veřejného LED osvětlení typu VOB pak nalezneme výkonnostní varianty 20, 40, 60, 80, 100, 120 a 150W.

 

VOC                         LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VOC

 

Veřejné LED osvětlení VOC vyrábíme s kloubovým tělem, tudíž je ho možné upevnit nejen na výložník, ale i na dřík stožáru, který neobsahuje výložník. Díky kloubu pak lze LED svítidlem na veřejném LED osvětlení typu VOC libovolně otáčet a vybrat tak optimální úhel svitu. Dalším konstrukčním odlišením je kryt z termoplastu. Ten je odolný natolik, že ho nerozbijete ani při opakovaným bodáním nože či šroubováku. Tělo je opět z kvalitního hliníku. Vzhledem ke stupni krytí IP65 a variantami s denní bílou a teplou bílou barvou světla jsou možnosti jeho využití prakticky nepřeberné.

U nás si můžete vybrat veřejné osvětlení typu VOC o výkonu 30,60, 90, 120, 150, 180, 210 a 240W.

 

VOD                          LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VOD

Veřejné LED osvětlení VOD má konstrukci bez kloubu a může tak být nasazeno pouze na výložník. Tělo z hliníku doplňuje kryt z odolného termoplastu, což rezultuje ve status stupně ochrany IP65. I veřejné osvětlení typu VOD nabízíme jak s denní bílou, tak i teplou bílou barvou světla.

Obě barevné varianty veřejného LED osvětlení typu VOD vám jsou plně k dispozici o výkonu 60, 90, 120,150 a 180W.

 

VOE                          LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VOE

Veřejné LED osvětlení VOE vyrábíme s kloubem, díky němuž je ho možné upevnit nejen na výložník, ale i na dřík stožáru, který neobsahuje výložník. Pomocí kloubu pak lze LED svítidlem na veřejném LED osvětlení typu VOE libovolně otáčet a vybrat tak optimální úhel svitu. K výrobě těla veřejných LED světel VOE využíváme kvalitní slitiny hliníku, kryt je pak z odolného termoplastu. To v souhrnu vytváří stupeň ochrany IP65. Provedení s denním i teplým odstínem bílé barvy světla je i u veřejného LED osvětlení VOE samozřejmosti.

Naše oferta veřejných LED světel typu VOE zahrnuje tyto výkonnostní položky:  60, 90, 120, 150,  a 180W.

 

VOF      LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VOF

Veřejné LED osvětlení VOF  je unikátní řada designových světel, které jsou díky menšímu výkonu vhodné spíše do nevelkých uliček. Ačkoliv působí okrasným dojmem, tak mají i tuhý kořínek, neboť díky kombinaci hliníkového těla, krytu z tvrzeného skla a stupni ochrany IP65 obstojí i v náročných podmínkách. Veřejná LED světla VOF vyrábíme ve dvou typech - k instalaci na výložník, ale i k připevnění na zeď. To je velká a zákazníky nadšeně přijímaná výsada, neboť ostatní druhy veřejného LED osvětlení ke zdi upevnit nelze.

Denním i teplým odstínem bílé barvy svítící veřejné LED osvětlení typu VOF nabízíme o výkonu 10, 20 a 30W.

 

VOG                        LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VOG

Veřejné LED osvětlení VOG je další speciální položkou v našem už tak obsáhlém seznamu veřejných LED světel. Jeho odlišnost tkví ve schopnosti nastavení plynulého vyklopení svítidla až o 8°. Oběma smery. To z něj, stejně jako stupeň ochrany IP65, odolný kryt z termoplastu a možnost volby mezi denní a teplou bílou barvou dělá velmi žádanou ozdobou výložníků.

Výklopná LED světla pro veřejné využití u nás nalezneme o výkonu 30, 50, 60, 90, 120, 150, 180 a 240W.

 

parkove_ (2)                      LED PARKOVÉ OSVĚTLENÍ

 

Zahradní a parkové LED osvětlení představuje vizuálně atraktivní zdroj nasvícení parků či městských zahrad. Důvodem jejich obliby je zejména moderní design a stupeň krytí IP 65.

 

z_a_rovky              LED žárovky

Do systému veřejného osvětlení lze využít i pro tento účel speciálně „vyšlechtěné“ LED žárovky do veřejného osvětlení. Ty nabízejí vítanou alternativu v podobě studeného odstínu bílé barvy, která u ostatních druhů veřejných LED světel chybí. Pokud chcete opravdu jasné a intenzivní světlo v pouličních prostorech, LED žárovky jsou pro vás správná volba.  Tou jsou i v případě požadovaného tlumenějšího světla, neb LED žárovky do veřejného osvětlení nabízíme i v teplém odstínu bílé.

Vzhledem k tomu, že výkonnostních variant LED žárovek je opravdu mnoho, dělíme je na dvě hlavní kategorieLED žárovky 21-60W a LED žárovky 61-200W. Jejich ekvivalentní srovnání s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami pak najdete v další části textu.

EKVIVALENTNÍ POMĚR MEZI veřejným LED osvětlením A výbojkami

Vysoká úspornost je bezesporu příjemná věc, leč občas může způsobit i trochu zmatky. To je i případ veřejného LED osvětlení. Mnoho zákazníků z řad zástupců měst se nás obrací s prosbou o doporučení vhodného výkonu veřejného LED osvětlení, kterým chtějí nahradit své staré výbojky, neboť až 60% úspora energie v případě zakoupení veřejného LED osvětlení notně poznamená porovnání výkonnosti těch světelných zdrojů. Odpovědí tak nechť vám je orientační tabulka jednotlivých výkonnosti variant veřejného LED osvětlení a jejich ekvivalentních vysokotlakových protějšků.

LED VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SODIKOVE VÝBOJKY
10W 50W
20W, 28W 70W
30W, 34W, 40W 100W
42W 125W
50W, 56W, 60W, 70W, 80W 150W
84W, 90W, 98W, 100W, 112W, 120W, 126W 250W
140W, 150W, 180W 400W
210W, 240W 600W
200W 700W
300W 1000W

 

Ekvivalentní poměr mezi LED žárovkami a výbojkami

Až donedávna platilo, že LED žárovky na osvětlení veřejných prostor nestačí. To už ale není pravda. Vývoj jde stále vpřed a nejvýkonnější LED žárovky se již mohou směle rovnat vysokotlakovým sodíkovým výbojkám. LED žárovky jsou však specifické v tom, že studený odstín bílé barvy skoro vždy ekvivalentně odpovídá jinému druhu výbojky, než tomu je u teplého odstínu o stejné wattáži. Proto jsme tento aspekt také zohlednili v naší orientační tabulce. Podívejte se, jaký je ekvivalentní výkonnostní poměr mezi LED žárovkami a výbojkami.

LED ŽÁROVKY SODIKOVE VÝBOJKY
28W studená, 38W teplá 70W
38W studená, 48W teplá 100W
48W studená, 58W teplá 125W
58W studená, 80W studená, 100W teplá 150W
100W studená, 120W teplá 250W

Jakou barvu světla zvolit?

S počtem Kelvínů stoupá intenzita, ostrost a světelný jas. Obecně platí, že studená bílá barva světla s vysokou teplotou chromatičnosti se používá v místech, kde je akutní nedostatek denního světla a je zde potřeba opravdu ostré a intenzivní světlo. Denní bílá barva imituje přirozené denní světlo. Je univerzální a nabízí široké možnosti využití. Díky své neutrální barvě má vysoký index podání barev, proto nezkresluje a barvy jsou pod tímto světlem vnímány přirozeně. Teplá bílá barva světla působí uklidňujícím a uvolňujícím dojmem. Je velice podobná světlu klasických vláknových žárovek.

3000-3500K-4000-5000K-5500-600K

výběrem vhodného veřejného LED osvětlení vám rádi pomůžeme a jsme vám k dispozici jak na e-mailu info@ledsviti.cz, tak telefonu +420 602 658 319.  Jako zdroj inspirace vám však může posloužit tabulka rozmístění veřejných LED světel v Kodani. Tamní radnice pro dosažení maximální možné efektivity zkoumala na základě žádoucí  intenzity osvětlení optimální výkon veřejných LED světel pro každou ulici zvlášť, aby poté nainstalovali ta nejvhodnější LED světla každé oblasti přesně na míru.

led-osvetleni-teplota-chromaticnosti-kodan

Instalace veřejného LED osvětlení

Instalace veřejného LED osvětlení je trojího typu. Rozlišujeme instalaci veřejného LED osvětlení na výložník, veřejného LED osvětlení s kloubem a veřejného LED osvětlení na zeď. Chcete pro inspiraci vidět průběh montáže veřejných LED světel? Podívejte se na náš přehledný manuál, jak nainstalovat veřejné LED osvětlení.

PŘEJDĚTE K LED!

Potřebujete ještě s něčím poradit? Pokud tomu tak je, napište nám na info@ledsviti.cz V opačném případě se podívejte na naši širokou nabídku veřejného LED osvětlení vyberte si pro vás to pravé!

 


Nejprodávanější vestavné LED panely
Bílý vestavný LED panel 175 x 175mm 12W denní bílá
Bílý vestavný LED panel 175 x 175mm 12W denní bílá
 

Značka je Ecolite. Výkon LED 12W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla Bílá. Světelný tok 880 lm. Napětí 230V AC. Stupeň krytí IP44 - Vlhkotěsné - vhodné do vlhkých prostor. Vyzařovací úhel 160°.

199 KčSKLADEM (909 Ks)
457
 
Bílý kruhový vestavný LED panel 175mm 12W denní bílá
Bílý kruhový vestavný LED panel 175mm 12W denní bílá
 

Značka je Ecolite. Výkon LED 12W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla Bílá. Světelný tok 880 lm. Napětí 230V AC. Stupeň krytí IP44 - Vlhkotěsné - vhodné do vlhkých prostor. Vyzařovací úhel 160°.

199 KčSKLADEM (820 Ks)
453
 
7187 upraveno
Akce
Bílý vestavný LED panel 120 x 120mm 6W denní bílá
 

Značka je Ecolite. Výkon LED 6W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla Bílá. Světelný tok 440 lm. Napětí 230V AC. Stupeň krytí IP44 - Vlhkotěsné - vhodné do vlhkých prostor. Vyzařovací úhel 160°.

139 KčSKLADEM (2313 Ks)
463
 
Bílý vestavný LED panel 225 x 225mm 18W denní bílá
Akce
Bílý vestavný LED panel 225 x 225mm 18W denní bílá
 

Značka je Ecolite. Výkon LED 18W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla Bílá. Světelný tok 1550 lm. Napětí 230V AC. Stupeň krytí IP44 - Vlhkotěsné - vhodné do vlhkých prostor. Vyzařovací úhel 160°.

319 KčSKLADEM (668 Ks)
459
 
Bílý vestavný LED panel 300 x 300mm 25W denní bílá
Akce
Bílý vestavný LED panel 300 x 300mm 25W denní bílá
 

Značka je Ecolite. Výkon LED 25W. Chromatičnost světla 4100K. Barva těla Bílá. Světelný tok 2260 lm. Napětí 230V AC. Stupeň krytí IP44 - Vlhkotěsné - vhodné do vlhkých prostor. Vyzařovací úhel 160°.

439 KčSKLADEM (1071 Ks)
<

Affiliate program