Pošlete fotografie Vašich světel a vyhrajte až 10.000 Kč

 

🎉 Pošlete fotografie Vašich světel a vyhrajte až 10.000 Kč 🎉

📸 Popis:

Zakoupili jste a máte nainstalováno jedno z našich svítidel? Ukažte nám, jak skvěle vypadá! Pošlete nám fotografie a máte šanci vyhrát atraktivní ceny.

📋 Podmínky účasti:

 • Fotka musí být originální a pořízena účastníkem soutěže.
 • Na fotografii musí být vidět jeden z našich produktů po instalaci.
 • Fotografie nesmí porušovat autorská práva, soukromí a další právní normy.

✨ Jak se zúčastnit:

 1. Nainstalujte naše svítidlo.
 2. Pořiďte jednu nebo více fotografií svítidla v kontextu Vašeho prostoru.
 3. Odešlete fotografie společně s krátkým popisem prostřednictvím emailu soutez@ledsviti.cz anebo prostřednictvím úložiště

aaa_LEDSVITI.cz_VOUCHERY_Banner_150x150px – 1

🏆 Ceny:

 1. Místo: Poukázka na nákup v našem obchodě v hodnotě 10.000 Kč
 2. Místo: Poukázka na nákup v našem obchodě v hodnotě 5.000 Kč
 3. Místo: Poukázka na nákup v našem obchodě v hodnotě 2.500 Kč
 4. Až 100. místo: Získá exkluzivní 20% slevu na svůj další nákup na LEDsviti.cz

🖼 Hodnocení:

Fotografie budou hodnoceny na základě kvality, kreativity a toho, jak dobře produkt vyniká v daném prostředí.

🔦 Tipy pro dokonalou fotografii světel:

 • Množství je kvalita: Pošlete nám více fotografií z různých úhlů. Tím získáme lepší představu o tom, jak vaše světlo v prostoru vyniká.
 • Detail je král: Udělejte fotografie zblízka, kde můžeme vidět detaily světla, a také z větší vzdálenosti, abychom mohli ocenit celkový vzhled a působení světla v prostoru.
 • Kvalita především: Aby vaše fotografie vypadaly co nejlepší, ujistěte se, že má vysoké rozlišení. Rozostřené nebo nekvalitní fotografie nemohou plně odhalit krásu vašeho světla.
 • Zapnuto vs. Vypnuto: Ukažte nám, jak vypadá světlo, když je vypnuté a zapnuté. Různé stavy mohou odhalit různé aspekty designu a osvětlení.
 • Čistota obrazu: Abyste nám dali co nejjasnější představu o světle, nepřidávejte na fotku žádné texty nebo další prvky, které by mohly odvádět pozornost od produktu.

📅 Důležité termíny:

 • Začátek soutěže: 17.10.2023
 • Konec soutěže: 17.12.2023
 • Vyhlášení výsledků: 20.12.2023

📝 Poznámka: Odesláním fotografie dáváte souhlas k jejímu využití na našem webu, v marketingových materiálech a sociálních médiích.

 

aaa_LEDSVITI.cz_EXKLUZIVNI SLEVA_Banner_150x150px – 1 

 

📋 Pravidla soutěže

1. Organizátor soutěže:

Soutěž je pořádána firmou Roel Adriaan Ramp, se sídlem Okružní 2719, Česká Lípa, 47001, IČO: 86941461 v termínu od 00:01 hodin dne 17.10.2023 do 23:59 hodin dne 17.12.2023."

 

2. Osobní údaje:

Zapojením do Soutěže, tj. odesláním fotografií prostřednictvím e-mailu nebo registrací do Soutěže prostřednictvím registračního formuláře každý soutěžící uděluje Organizátorovi v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v Soutěži Organizátorovi poskytne, za účelem předání výhry. Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zapracovávány systematizovaně a mechanicky. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 28 a § 29 zákona č. 110/2019 Sb., tj. že má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud Soutěžící zjistí nebo se domnívá, že Organizátor coby správce osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje soutěžícího nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl jejich opravu, doplnil je, nebo zlikvidoval. Písemné odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v Soutěži, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li odvolání souhlasu doručeno před jejím předáním. Při odeslání přihlášky do soutěže sbíráme od účastníků následující osobní údaje: email. Tyto údaje budou využity výhradně ke komunikaci v rámci soutěže. Uchováváme osobní údaje pouze po dobu trvání soutěže. Po skončení soutěže budou všechny osobní údaje smazány. Ochrana vašich osobních údajů je naší prioritou. Přijímáme všechna potřebná opatření k jejich bezpečnému uložení.

 

3. Práva k fotografiím:

Zasláním fotografie poskytuje účastník organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci Soutěže, ale i pro účely propagace organizátora akce či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora akce. Organizátor akce není povinen toto oprávnění využít. Organizátor akce nepřebírá přijetím fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Na výhru v soutěži neexistuje žádný právní nárok, nárok na výhru není možné převést na jinou osobu ani na jiného soutěžícího.
Organizátor má právo fotografii upravit, distribuovat a využívat bez omezení a bez nároku na odměnu.

 

4. Vyloučení z soutěže:

Účastníci, kteří porušují pravidla soutěže nebo se dopustí podvodného jednání, mohou být vyloučeni bez předchozího upozornění.

 

5. Vyhlášení výherců:

Výherci budou vyhlášeni na našem webu a upozorněni emailem dne 20.12.2023
Výhry budou předány výhercům nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení výsledků.

 

6. Odvolání soutěže:

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. Dále si organizátor vyhrazuje právo kdykoli soutěž ukončit bez udání důvodu.

 

7. Odpovědnost:

Organizátor neodpovídá za technické problémy spojené s odesíláním přihlášek do soutěže nebo s doručením výhry.

 

8. Změny pravidel:

Organizátor má právo měnit pravidla soutěže v případě potřeby. Všechny změny budou oznámeny na stránkách soutěže.

 

9. Závěrečná ustanovení:

Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže a akceptuje je v plném rozsahu.

Affiliate program