Kodaň bude prvním uhlíkově neutrálním městem na světě. Pomůže jí k tomu LED

Myslíte si, že není možné skloubit ekonomický růst, technologický rozvoj, zvyšování kvality života a radikální zlepšení v oblasti životního prostředí? Omyl. Město Kodaň však plánuje tuto myšlenku dovéstk dokonalosti a do roku 2025 se chce stát historicky prvním uhlíkově neutrálním městem na světě. Klíčovou roli v tomto plánu hraje LED osvětlení.

kodan noc

Smart Cities. LED Cities

Kodaň je součástí projektu Smart Cities. Ten spočívá ve snaze měst o efektivním využívání zdrojů, optimalizaci dopravy a snižování spotřeby energie i zátěže životního prostředí.

Pětina z celkové elektrické energie připadá na provoz osvětlení, takže většina města vyvíjí intenzivní snahu dosáhnout úspory energie. Většina měst tedy přechází na LED osvětlení.

Dánská metropole se však chopila iniciativy a chce jít příkladem. Své pohnutky pak ve svém plánudosažení uhlíkové neutrality vyjádřila jasně:  „Přes 70 % světových emisí uhlíku mají na svědomí města. Ta jsou tak klíčovým hráčem v boji za lepší klimatické podmínky. Chceme být vzorem a inspirací pro ostatní města.“

kodan noc 2

Co je uhlíková neutralita?

„Uhlíkově neutrální“ – neznamená to, že by nedocházelo k žádným emisím oxidu uhličitého, ale dosažení stavu, kdy veškerý produkovaný uhlík je kompenzován aktivitami, vedoucími k odstranění ekvivalentního množství uhlíku z atmosféry. Uhlíková neutrálnost tedy znamená skutečnost, že výsledek snahy o úsporu CO2 dosahuje vyšších hodnot, než je jeho skutečná produkce.

Making environmental sense, makes economic sense

Tento překladatelský oříšek, který by se dal volně parafrázovat tak, že zlepšení životního prostředí jde ruku v ruce s ekonomickým růstem, je proslulým citátem kodaňského starosty Mortena Kabella, vyřknutý po zahájení první fáze přechodu na LED osvětlení. Ten započal krátce poté, co vyšlo najevo, že až 20 % z celkové elektrické energie se využívá na svícení, což vedlo města k hledání cest k úspoře energie a zajištění lepšího světla pro své občany i návštěvníky.

Pan starosta má pravdu. A svým výrokem zároveň zcela výstižně charakterizoval LED, neboť přesně, jak jsme psali v článku o ekologické šetrnosti LED osvětlení, tak i v městě Hanse Christiana Andersena přechod na LED světla nevyústil jen v okamžité snížení emisí uhlíku, ale s přihlédnutím k faktu, že Dánsko má kvůli mimořádně vysokým daním a poplatkům jednu z nejvyšších cen energií v Evropě, též i výraznou finanční úsporu.

led-svetla-kodan

Snaha o dosáhnutí statutu uhlíkově neutrálního města začala v roce 2012, kdy bylo nainstalováno prvních 8 000 veřejných LED světel. Po prvotních úspěších pak snažení kulminovalo v roce 2016 implementaci LED osvětlení do dalších 20 000 pouličních lamp. To ihned rezultovalo v 57% úsporu energie v porovnání s rokem 2010.

Kodaň v novém světle. LED světle

Kodaň zatím nahradila 50 % svého veřejného osvětlení LED světly. Pro dosažení uhlíkové neutrality je v plánu v příštích letech kompletní přechod na veřejné LED osvětlení, stejně, jako tomu je u amerického Detroitu, o kterém jsme již psali.

Pro dosažení maximální možné efektivity pak v Kodani využili i širokého barevného spektra LED světel, kdy na základě žádoucí intenzity osvětlení zkoumali optimální výkon LED osvětlení pro každou ulici zvlášť, takže poté nainstalovali vhodná LED světa každé oblasti přesně „na míru“.

led-osvetleni-teplota-chromaticnosti-kodan

Plně využité LED

Kodaň využívá plně všech výhod LED osvětlení, které umožňuje bezdrátové řízení, takže do všech LED světel zakomponovala integrovaný řídicí systém, který napomáhá dalším energetickým úsporám a zvyšování efektivity veřejného LED osvětlení. To tak ihned upozorní na všechny poruchy, čímž zjednodušuje servis. Zároveň jsou LED světla napojena na nejmodernější internetové aplikace, takže jsou schopné přizpůsobit svůj svit v návaznosti na přítomnosti automobilů, lidí či podle hladiny venkovního světla.


kodan-procenta-cyklistu

 

LED osvětlení je nainstalováno jak po stranách ulic, tak i v chodníku, kde se po vzoru Los Angeles nachází systém LED světel na bázi pojezdových zemních svítidel. Ty mohou vyslat signál o projíždějícím cyklistovi či autu vzdálenějším LED světlům, které se s dostatečným předstihem rozsvítí. Bez přítomnosti aut či lidí tak zůstávají zhasnuté, čímž přispívají k větší efektivitě i úspoře, aniž by jakkoliv ohrožovaly bezpečnost. V nepřehledných místech pak dopředu upozorní řidiče na blížícího se cyklistu.

Město LED světel a cyklistů

Na vytváření emisí uhlíku se velkou měrou podílí také využívání fosilních paliv a automobilový provoz. Méně aut znamená méně emisí, proto je pro Kodaň stěžejní podpora „zeleného“ stylu dopravy. Tím pádem se snaží o co největší komfort pro cyklisty, jejichž spokojenost je pro severskou metropoli naprosto zásadní.  Město, jehož symbolem je socha malé mořské víly, dosáhlo v listopadu 2016 historického milníku, když v jeho ulicích měli cyklisté nad řidiči automobilů početně navrch. Tehdy se v kodaňských silnicích objevilo 265 700 jízdních kol a pouze 252 600 vozidel.

kodan-srovnani-pocet-aut-a-kol

Ze statistických výzkumů vyplývá, že 63 % obyvatel Kodaně jezdí do práce nebo školy na kole a na jednoho vlastníka automobilu připadá pět majitelů bicyklu. Jízda na kole tvoří též 40-45 % z celkové dopravy ve městě, kam započítáváme i turismus. Vedení města by však do roku 2025 chtělo docílit toho, aby bicykl k cestování po Kodani používalo až 50 % turistů.

kodan-zastavka-mhd

I proto je v Kodani na všech městských komunikacích zřízen vlastní pruh pro cyklisty, oddělující automobilům určenou část silnice a chodník. Při tak velké kumulaci cyklistů však navzdory veškerým snahám nelze zabránit častým konfliktům s chodci. Ty nastávají zejména na autobusových zastávkách, kdy chodci musejí při nástupu i výstupu přejít onen „cyklopás“. Přihlédneme-li k faktu, že v Kodani mají cyklisté mimo chodník vždy přednost před chodci, nelze divit tomu, že na těchto místech byly srážky na denním pořádku.

autobusova-zastavka-kodan

Proto Kodaň začala s budováním klasických „ostrůvků“, které by taková místa zpřehledňovaly. Takto lze ovšem postupovat především na periferních a v klidnějších částech města, neboť silnice v centru a rušných lokalitách jsou příliš úzké, takže na podobné řešení zkrátka není prostor.

led-autobusova-zastavka-kodan

Do těchto silnic nainstalovala v roce 2015 dánská metropole v místech pro zastávky autobusů LED osvětlení ve tvaru chodců. Ta se vždy jasně červeně rozsvítí, když přijíždí autobus, takže cyklisté ihned vědí, že mají zastavit a nechat vystoupit/nastoupit všechny cestující. Zbylý čas pak podél obrubníku umístěna LED světla po vzoru klasických semaforů svítí zeleně. Díky kvalitnímu LED osvětlení tedy jak chodci, tak cyklisté už jednoznačně ví, kdo má v danou chvíli přednost a už se nestává, aby do sebe chodci a cyklisté naráželi. Lze tedy říci, že inteligentní systém LED světel ukončil chaos na frekventovaných zastávkách autobusů a zpřehlednil provoz v celé Kodani.

led-tunelove-svetlo-kodan

O komfort, kvalitní osvětlení i úsporu energie se Kodaň pomocí LED osvětlení dbá i na odhlučněných chodnících a v podjezdech. Tyto prostory osvětluje pomocí LED reflektorů či LED panelů, jimiž dosahuje vysoké efektnosti i maximální efektivity.

led-tunelove-svetlo-kodan-3

Jednou z designově nejatraktivnějších lokalit města se pak po instalaci LED osvětlení v roce 2015 stala i budova Ředitelství dánského průmyslu. Ta byla pokryta 90 000 LED pásky. Každý z RGB LED pásků může měnit barvu a intenzitu světla, což z původně šedého průmyslového sídla učinilo vyhledávanou lokalitu.

led-osvetleni-kodan-prumyslovy-palac

Buďte chytří, přejděte k LED!

Je tedy jasné, že LED osvětlení je nezbytnou součástí každého „chytrého“ města, nehledě na to, je-li v projektu Smart City :-)

Potřebujete ve vašem městě zpřehlednit dopravu? Chtěli byste zatraktivnit jeho noční vzhled,  snížit emise uhlíku a ještě výrazně ušetřit na provozních nákladech? S naší širokou nabídkou veřejného LED osvětlení, LED reflektorů či LED pásků můžete začít naplňovat své plány hned teď :-)

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.